Vilnius travel service.
lt en ru pl de
Ekskursje

 

1. Wilno - Troki

2. Wilno-Troki-Szawle-Góra Krzyży-Pałanga-Kłajpeda-Kiejdany-Kowno
3. Kowno - Wilno - Troki 

4. Wilno-Troki-Kiejdany-Kowno-Druskienniki 

5. Troki - Wilno - Kowno

 


 1. Wilno - Troki  
Program: 
1 dzień :
Przyjazd do Wilna w godzinach południowych. Zwiedzanie: Góra Zamkowa z Wieżą Giedymina skąd rozciąga się wspaniała panorama na miasto; Sanktuarium Ostrobramskie, Kościół Św. Ducha z obrazem „Bożego Miłosierdzia” namalowanym ściśle wg wskazań bł. Faustyny Kowalskiej. Zakwaterowanie. Kolacja. Nocleg. 
2 dzień : Śniadanie. Dalsze zwiedzanie Wilna: Uniwersytet Wileński założony w XVI w. przez Jezuitów, Katedra Św. Stanisława z grobami królewskimi m.in. Barbary Radziwiłłówny i Kazimierza Jagiellończyka, Kościół Św. Anny, którym tak zachwycił się Napoleon, że chciał go przenieść do Paryża, polski Cmentarz na Rossie - jeden z największych i najpiękniejszych cmentarzy polskich, na którym znajdują się: grób matki Marszałka Józefa Piłsudskiego z jego sercem, groby legionistów, górka literatów z grobami: J. Lelewela, Ś. Karpińskiego, T. Wróblewskiego. Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg. 
3 dzień : Śniadanie. Wyjazd do Troków, dawnej stolicy Wielkiego Księstwa Litewskiego. Zwiedzanie: ruiny Zamku Lądowego na Górze Ofiarnej, Zamek Książęcy na wyspie Piles, Kościół Farny, karaimska kenessa (świątynia) z początku XIX w. Przejazd do Kiejdan. Zwiedzanie rodowej siedziby Radziwiłłów. Przejazd do Kowna. Zwiedzanie kościół św. Piotra i Pawła, Zamek, kościół św. Michała Archanioła. Powrót do Wilna . Kolacja. Nocleg. 
4 dzień : Śniadanie. Czas wolny. Wyjazd do Polski .
 

 Więcej informacji info@vilniustravel.lt

 

2. Wilno-Troki-Szawle-Góra Krzyży-Pałanga-Kłajpeda-Kiejdany-Kowno
Program: 

1 dzień: Zakwaterowanie w hotelu w Wilnie. Obiadokolacja*. Nocleg

2 dzień: śniadanie. Przejazd do Trok, zwiedzanie zamku z pocz. XV wieku, rezydencji Wielkich Książąt Litewskich. Przejazd do Wilna - zwiedzanie miasta: wileński cmentarz na Rossie, Ostra Brama, kościoły: św. Teresy, św. Kazimierza, cerkwie: św. Ducha i św. Mikołaja, budynek ratusza, Uniwersytet, kościół św. Jana, muzeum Adama Mickiewicza, kościół św. Ducha, katedra, kościół św. Piotra i Pawła. Obiadokolacja*. Powrót do hotelu. Nocleg.

3 dzień: śniadanie. Przejazd do Szawle - zwiedzanie słynnej Góry Krzyży unikalnego miejsca z tysiącami krzyży. Przejazd do Pałangi - zwiedzanie pałacu Tyszkiewiczów, w którym mieści się Muzeum Bursztynu. Przejazd do hotelu. Obiadokolacja*. Nocleg.

4 dzień: śniadanie. Przejazd do Kłajpedy - spacer ulicami Starego miasta z unikalnymi średniowiecznymi domami mieszczan i rybaków, ratusz, ruiny zamku z XVI wieku. Przejazd do Kiejdan - zwiedzanie: kościół luterański, kościół kalwiński, zespół zabudowy rynku i przyległych ulic Starego Miasta z ratuszem. Przejazd do Kowna - zwiedzanie: rynek Starego Miasta, Bazylika Katedralna, Dom Perkuna, Ratusz zwany "Białym Łabędziem".  

 Więcej informacji info@vilniustravel.lt

3. Kowno - Wilno - Troki

 Program: 
1 dzień:
Przejazd do Kowna na obiadokolację i nocleg.

2 dzień: Śniadanie. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie KOWNA m.in.: Stare Miasto z Ratuszem, Zamek, Katedra św. Piotra i Pawła, Kościół Jezuitów. Przejazd do Wilna, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie WILNA z przewodnikiem lokalnym, m.in.: Góra Giedymina zwieńczona Zamkiem Górnym, Stary i Nowy Arsenał, Bazylika Archikatedralna z Dzwonnicą, Uniwersytet, Kościół św. Jana, Pałac Prezydencki, Cerkiew św. Mikołaja, Ratusz, Kościół św. Kazimierza, Filharmonia, Cerkiew św. Ducha, Ostra Brama. Czas wolny. Następnie przejazd na cmentarz na Rossie, który założono w 1800 roku; spoczywają tu polscy żołnierze, a także matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień: Śniadanie. Zwiedzanie kościoła św. Piotra i Pawła, przed którym znajduje się Plac Jana Pawła II, który został tak nazwany dla uczczenia papieskiej pielgrzymki na Litwę i do Wilna. Następnie Góra Trzech Krzyży. Przejazd do TROK, leżących w samym sercu Parku Historycznego, który powstał aby chronić unikalne zabytki historyczne, etnograficzne, archeologiczne i hydrograficzne. Największą atrakcją tego miejsca jest Zamek Wielkich Książąt Litewskich usytuowany na wyspie Jeziora Galve oraz pozostałości jeszcze dwóch średniowiecznych zamków i resztki klasztoru Benedyktynów. Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.

 Więcej informacji info@vilniustravel.lt

4. Wilno-Troki-Kiejdany-Kowno-Druskienniki

 Program: 

1 dzień: Przyjazd do Wilna. Zakwaterowanie w hotelu w Wilnie. Kolacja. Nocleg.  

2 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wilna, stolicy niepodległej Litwy, miasta młodego, pełnego życia: Ostra Brama, jedna z największych i rozleglejszych w Europie starówka: cerkiew Trójcy świętej, cerkiew Ducha świętego, barokowa świątynia Wilna - kościół Św. Kazimierza, ratusz, cerkiew Platnicka, kościół św. Katarzyny, "zaułek gotycki" z kościołem św. Anny, zabudowania uniwersyteckie, kościół Św. Ducha, pałac prezydencki, katedra Św. Stanisława, wzgórze Giedymina. Powrót do hotelu. Kolacja. Nocleg. 

3 dzień: śniadanie. Przejazd do Trok (ok. 30 km). Zwiedzanie: gotyckiego zamku Wielkich Książąt Litewskich, położonego na jeziornej wyspie, okolonego murem i okrągłymi basztami, kienesa karaimska - drewniana XVIII-wieczna świątynia, kościół Nawiedzenia NMP. Przejazd do Kiejdan (ok.140 km), rodowej siedziby Radziwiłłów. Zwiedzanie Starego Miasta: świątynie, domy cechowe i handlowe szkockich kupców, ratusz. Przejazd do Kowna (ok. 56 km). Zwiedzanie: zamek, kościół Św. Piotra i Pawła, ratusz zwany "Białym Łabędziem", dom Perkuna, Aleja Wolności - główny pasaż handlowy, kościół Św. Michała Archanioła w stylu bizantyjskim. Powrót do hotelu w Wilnie (ok.95 km). Kolacja. Nocleg.  

4 dzień: śniadanie. Zwiedzanie Wilna: cmentarz na Rossie z Mauzoleum Marszałka Piłsudskiego, kościół św. Piotra i Pawła na Antokolu. Przejazd do Druskiennik (ok. 130 km). Spacer po uzdrowisku. W godzinach popołudniowych wyjazd do Polski.

 Więcej informacji info@vilniustravel.lt

 

5. Troki - Wilno - Kowno

Program: 

1 dzień: Przejazd do Kowna - zwiedzanie: Stare Miasto, wzgórze Żalja, skąd roztacza się piękny widok na okolicę, Ratusz, katedra, plac Wolności. Przejazd do Wilna, pierwsze spotkanie ze stolicą Litwy. Zakwaterowanie w hotelu, czas wolny, nocleg.
2 dzień: Przejazd do Trok - miejscowości wtopionej w połyskujące błękitem jeziora, pachnące lasy sosnowe i zielone doliny. Zwiedzanie malowniczo położonego na wysepce zamku, mającego opinię najbardziej fotogenicznego w krajach bałtyckich. Czas wolny, powrót do Wilna, zwiedzanie miasta: spacer po wileńskiej starówce: Plac Katedralny, na którym stoi słynna Katedra, Plac Ratuszowy z ratuszem - najstarszy barokowy kościół św. Kazimierza..
Ostra Brama - symbol miasta, jedyna zachowana brama miejska ze średniowiecznych murów obronnych (w jednej z kapliczek znajduje się cudowny obraz Matki Boskiej - najważniejszy symbol religijny Litwy), Uniwersytet Wileński - drugi po Jagiellońskim najstarszy uniwersytet Rzeczypospolitej Obojga Narodów. Alumnat, getto wileńskie, Cerkiew św. Ducha, gdzie znajdują się szczątki chrześcijańskich męczenników straconych przez księcia Olgierda za przyjęcie prawosławia. Ulica Trocka, najstarszy kościół - Franciszkanów, kościół Kalwiński, miejsca Moniuszkowskie, ulica Niemiecka, kościół Protestancki, Brama Bazyliańska, klasztor
i cerkiew św. Ducha, kościół św. Teresy, cerkiew Piatnickaja (pierwszy murowany budynek w Wilnie) i św. Mikołaja - jedna z najstarszych na Litwie świątyń, czas wolny, dla chętnych kolacja regionalna. Powrót do hotelu na nocleg.

3 dzień: Po śniadaniu dalsze zwiedzanie Wilna: Zaułek Gotycki - kościół św. Anny, perełka architektoniczna, o której Napoleon powiedział: "Ten kościół mógłbym na rękach zanieść do Paryża". Kościół Bernardyński, św. Michała, pomnik Adama Mickiewicza, muzeum Mickiewicza, Góra Trzech Krzyży nazywana również Łysą Górą, skąd rozciąga się najpiękniejszy widok na miasto. Zwiedzanie baroku wileńskiego: kościół św. Piotra i Pawła - piękna fasada, a przede wszystkim sztukaterie przedstawiające sceny rodzajowe - ponad 2 tysiące postaci w niepowtarzalnych pozycjach. Cmentarz na Rossie, czas wolny. W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski. 

 Więcej informacji info@vilniustravel.lt