Vilnius travel service.
lt en ru pl de
O Litwie » Kowno

 

Kowno (364,1 tys. mieszkańców) to drugie według wielkości miasto na Litwie u zbiegu Niemna i Wilii. Początek miasta to pierwsza na Litwie murowana twierdza z XIII w., wówczas także największa twierdza obronna. W 1408 r. miastu nadano prawa magdeburskie. Od tej pory Kowno zaczęło szybko rozwijać się, rosła jego rola jako ośrodka handlu z Europą Zachodnią oraz portu. W XVI w. Kowno stało się jednym z najlepiej ukształtowanych miast w Wielkim Księstwie Litewskim.

 

W latach 1920-1940 Kowno było tymczasową stolicą Litwy. Bez wątpienia wywarło to pozytywny wpływ na rozwój miasta.  W tym okresie ukształtowała się Aleja Wolności - jedyny w Europie bulwar dla niepalących.

 

Miasto szczyci się zwartą, dobrze zachowaną i zadbaną Starówką z wieloma wartościowymi zabytkami kultury i architektury: Zamek, gotycki Dom Pioruna, Kościół Witolda Wielkiego i Kościół św. Gertrudy, Ratusz Miejski „Biały Łabędź“ i wiele in. W mieście znajduje się zabytek techniki – kolejka linowa sprzed 70 lat.  Jedną z kolejek można wjechać na wzgórze Aleksotas, skąd podobnie jak z Kościoła Zmartwychwstania otwiera się wspaniała panorama Kowna.

 

Nad Zalewem Kowieńskim stoi europejskie arcydzieło dojrzałego baroku na Litwie klasztor w Pożojślu, w którym co roku latem odbywają się międzynarodowe festiwale muzyki klasycznej. Życie kulturalne i rozrywkowe w mieście jest niezwykle intensywne: tutaj działa kilka teatrów: dramatyczny, lalek, pantonimy, tańca, a Teatr Muzyczny jest organizatorem corocznego wspaniałego Festiwalu Operetkowego na Zamku Kowieńskim. Coroczna emocjonalna fiesta muzyki to międzynarodowy festiwal Kaunas Jazz. Niepowtarzalny akcent festiwalu to jazz dzwonów (carillon jazz), jazz z tematyką żydowską w synagodze i in.

 

W Kownie istnieje wiele muzeów. W Muzeum im. M. K. Čiurlionisa są eksponowane prace tego geniusza sztuki litewskiej, stawianego obok M. Chagalla, W. Kandinskiego, K. Malewicza. W Galerii im. M. Žilinskasa można obejrzeć wiele dzieł zachodnich sztuk plastycznych z ostatnich kilku stuleci. Wesołych wrażeń dostarczy jedyne na świecie „Czarcie muzeum“ z ponad 3000 diabłów. W Muzeum Wojskowym im. Witolda Wielkiego można zapoznać się z historią Litwy. Obok muzeum stoi piękny symboliczny Pomnik Wolności oraz płonie wieczny ogień ku pamięci poległych za wolność.

 

Zupełnie inne jest muzeum w IX Forcie. Jest część twierdzy z okresu zaborów carskich, w której w okresie międzywojennym mieściło się więzienie, a w okresie okupacji hitlerowskiej znajdował się obóz śmierci.

Kowno to także miasto studentów i sportowców: tutaj znajduje się 5 uczelni; tutaj ćwiczy słynna drużyna koszykówki „Žalgiris“ z Arvydasem Sabonisem.