Vilnius travel service.
lt en ru pl de
O Litwie » Mariampol

 

Mariampol (47,7 tys. mieszkańców) to stolica Suwalszczyzny (Sudowii) - regionu etnograficznego (Litwy Zaniemeńskiej). Miasto leżące nad Szeszupą wyrosło z wioski Poszeszupie, która w źródłach historycznych pierwszy raz została wymieniona w 1667 r. W XVIII w. wieś kościelna wyrosła do rangi miasteczka handlowego o nazwie Starapol. Po zbudowaniu klasztoru miasteczko nazwano Mariampolem. 23 lutego 1792 r. Mariampol uzyskał prawa magdeburskie i stał się ważnym ośrodkiem handlowym tego regionu.

W końcu XIX w. Mariampol stał się ośrodkiem ruchu narodowościowego i oświaty Litwy Zaniemeńskiej.

 

Tutaj J. Basanavičius, V. Kudirka, K. Grinius i inni znani działacze propagowali idee odrodzenia niepodległości Litwy; kolporterzy rozpowszechniali zabronioną przez władze carskie prasę litewską. W 1918 r. po odzyskaniu przez Litwę niepodległości rozpoczął się intensywny rozwój miasta. Pomimo wielu zniszczeń w latach II wolny światowej – w 1941 r. Niemcy zniszczyli społeczność żydowską, sowieci wiele mieszczan zesłali na Sybir, a miasto przemianowano na Kapsukas, jednak najpiękniejsze budowle zachowały się. Sporą część zabytków architektury stanowią świątynie różnych wyznań w stylu klasycyzmu i historyzmu, budynki oświatowe, dworzec kolejowy i inne budowle z okresu międzywojennego.

 

Po ponownym odzyskaniu niepodległości przez Litwę miastu przywrócono dawną nazwę Mariampol. W mieście stoją pomniki poświęcone znanym mężom stanu, działaczom społecznym i kulturalnym – językoznawcy J. Jablonskisowi, pisarzowi V. Mykolaitisowi-Putinasowi i in. Mieszkańcy i goście miasta zachwyca bogactwo i piękno parków miejskich (Park Witolda Wielkiego, Park Poezji, Park Poszeszupia (w dolnie Szeszupy) oraz Park Zalewu Mariampolskiego). W okolicach miasta i na terenie powiatu znajduje się kilka wzgórz zamkowych i wiele innych historycznych miejsc, a Wisztyniecki Park Regionalny jest popularnym miejscem wypoczyku.