Vilnius travel service.
lt en ru pl de
O Litwie » Olita

Korzenie tego miasta (69,9 tys. mieszkańców), zwanego także stolicą regionu etnograficznego Dzukii, siegają XIV w., gdy Olita była zamkiem obronnym na wzgórzu u zbiegu Niemna i Alytupis. W 1581 r. Olicie nadano prawa miejskie.

 

W okresie zaborów carskich pod koniec XIX w. Olita została przekształcona w miasto obronne; zbudowano szosę i kolej. Z czasów miasta twierdzy zachowały się w lesie tzw. koszary artyleryjskie z pobliskim byłym Kościołem Garnizonowym oraz Park Garnizonowy z garnizonem saratowskim.

 

O straszliwościach II wojny światowej przypomina obelisk wzniesiony w lesie olickim, w miejscu masowych mogił pomordowanych lub zmarłych jeńców wojennych i cywilów.  W okresie okupacji hitlerowskiej w lesie Vidzgiris pomordowano i pogrzebano około 60 000 Żydów; na najwyższym pagórku memoriału wzniesiono pomnik bólu – złamaną Gwiazdę Dawida. Koniecznie należy zwiedzić wypielęgnowany Park Staromiejski, Pomnik Wolności (Anioł Wolności); memoriał poświęcony partyzantom okręgu Dajnawy poległym za niepodległość Litwy. W 1944 r. w Olicie zatrzymała się legendarna eskadra lotnictwa francuskiego „Normandia-Niemen“ walcząca przeciw faszyzmowi.

 

W powiecie olickim znajdują się Dzukijski Park Narodowy, Park Regionalny w Metelach oraz Park Regionalny Zakoli Nadniemeńskich o niezwykłej przyrodzie i krajobrazie, a rezerwat w Żuwintasie zamieszkuje mnóstwo różnorodnego ptactwa. W wielu wsiach Dzukijskiego PN nadal są żywe dawne rzemiosła. Ze wzgórz zamkowych w Mierkini, Liszkowie, Puni otwierają się wspaniałe widoki na okolice.

 

Dzukowie to weseli i rozśpiewani ludzie, a ich treny i polifoniczne pieśni są unikalne swoją formą śpiewu. Co roku 15 sierpnia w XVII-wiecznym kościele w Piwaszunach z Cudownym Obrazem Matki Boskiej odbywają się słynne odpusty Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny (Matki Zielnej).