Vilnius travel service.
lt en ru pl de
O Litwie » Troki

Troki - (lit. Trakai), miasto na Litwie, w obwodzie wileńskim (do 1939 w województwie wileńskim), na Pojeziorzu Wileńskim, położone na półwyspie między jeziorami Galwe na północy, Tataryszki na zachodzie, Łuka na wschodzie i Giełusz na południu. Jest tu ośrodek turystyczny.

Troki, to dawna stolica Litwy. W latach 1413-1795 były centrum województwa trockiego w Wielkim Księstwie Litewskim. Miasteczko położone 28 km od Wilna. Liczy obecnie ok. 8000 mieszkańców, z czego 61% to Litwini, 21% stanowią Polacy, a resztę Rosjanie, Białorusini oraz przedstawiciele innych narodowości. W 1991 roku na terenie miasteczka i okolicznych terenów (8,2 tys. ha) utworzono Trocki Historyczny Park Narodowy.

Troki słyną przede wszystkim z średniowiecznego (pocz. XV wieku) zamku gotyckiego, malowniczo położonego na wyspie jeziora Galwe.

Spośród innych zabytków, które znaleźć można w Trokach, należałoby wymienić cerkiew prawosławną Narodzenia Przeczystej Bogarodzicy, kościół bernardyński (w którym znajduje się słynący łaskami obraz Matki Bożej Trockiej), kościół farny pod wezwaniem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny oraz ruiny drugiego zamku tzw. lądowego.

Miasto jest również siedzibą Karaimów, sprowadzonych tu w średniowieczu z Krymu przez Wielkiego Księcia Witolda.

W miejscowej restauracji można skosztować narodowej potrawy Karaimów - kibinów, a także narodowej kuchni litewskiej.