Vilnius travel service.
lt en ru pl de
Wilno - Kowno - Troki
WILNOKOWNOTROKI
Termin: każde (piątek-niedziela)
 
Program: 
1 dzień:Przejazd do Wilna.
Zwiedzanie WILNA z przewodnikiem lokalnym, m.in.: Góra Giedymina zwieńczona Zamkiem Górnym, Góra Trzech Krzyży, Stary i NowyArsenał, BazylikaArchikatedralnaz Dzwonnicą, Uniwersytet, Kościółśw. Jana, Pałac Prezydencki, Cerkiewśw. Mikołaja, Ratusz, Kościół św. Kazimierza, Filharmonia, Cerkiewśw. Ducha, Ostra Brama. Zwiedzanie kościoła św. Piotra i Pawła, przed którym znajduje się Plac Jana Pawła II, który został tak nazwany dla uczczenia papieskiej pielgrzymki na Litwę i do Wilna. Czas wolny. Następnie przejazd na cmentarz na Rossie, który założono w 1800 roku; spoczywają tu polscy żołnierze, a także matka Józefa Piłsudskiego oraz jego serce.
Powrót do hotelu, nocleg.
2 dzień: Śniadanie. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem, zwiedzanie KOWNA m.in.: Stare Miasto z Ratuszem, Zamek, Katedra św. Piotra i Pawła, Kościół Jezuitów.
Powrót do Wilna, nocleg.
3 dzień:Śniadanie. Przejazd do TROK, leżących w samym sercu Parku Historycznego, który powstał aby chronić unikalne zabytki historyczne, etnograficzne, archeologiczne i hydrograficzne. Największą atrakcją tego miejsca jest Zamek Wielkich Książąt Litewskich usytuowany na wyspie Jeziora Galve oraz pozostałości jeszcze dwóch średniowiecznych zamków i resztki klasztoru Benedyktynów.
Wieczorem wyjazd w drogę powrotną.